Manouchehr Sakhaei

Manouchehr Sakhaei

| Actor

Filmography

Full filmography
The Mountain Tiger
The Mountain Tiger

Khosro Parvizi

... 1965

At the End of Darkness
At the End of Darkness

Abolghasem Malakuti

... 1962

The Girls Like It This Way
The Girls Like It This Way

Esmaeel Poursaeed

... 1962