Mehdi Rais Firouz

Mehdi Rais Firouz

| Director | Writer | Actor | Producer

Filmography

Full filmography
Faith
Faith

Mehdi Rais Firouz

... 1967

A Flower in the Salt Land
A Flower in the Salt Land

Mehdi Rais Firouz

... 1961

The Wild Angel
The Wild Angel

Mehdi Rais Firouz

... 1959

Twenty Years of Waiting
Twenty Years of Waiting

Mehdi Rais Firouz

... 1966

The Promise
The Promise

Mehdi Rais Firouz

... 1960

... 1964

The Whirlpool of Sin
The Whirlpool of Sin

Mehdi Rais Firouz

... 1968

Slip
Slip

Mehdi Rais Firouz

... 1953

A Hen with Golden Eggs
A Hen with Golden Eggs

Mehdi Rais Firouz

... 1972

The End of Sufferings
The End of Sufferings

Mehdi Rais Firouz

... 1955