Abbas Takmili

Abbas Takmili

| Producer

Filmography

Full filmography
The Triple Bed
The Triple Bed

Nosratollah Karimi

... 1972