Mehdi Karampour

Mehdi Karampour

| Director | Writer | Producer

Filmography

Full filmography
Sophie & the Beast
Sophie & the Beast

Mehdi Karampour

... 2016

Who Killed Amir?
Who Killed Amir?

Mehdi Karampour

... 2006

Somewhere Else
Somewhere Else

Mehdi Karampour

... 2003

M.I.S the City that Was
M.I.S the City that Was

Mehdi Karampour

... 2008

The Wooden Bridge
The Wooden Bridge

Mehdi Karampour

... 2011

Driven Out
Driven Out

Mehdi Karampour

... 2012

Tehran, Tehran
Tehran, Tehran

Mehdi Karampour

... 2008

Iranstagram
Iranstagram

Shekoufa Karimi

... 2016

Also known as (AKA.):

Mehdi Karampoor