Kourosh Ataei

Kourosh Ataei

| Director | Writer | Producer

Filmography

Full filmography
Finding Farideh
Finding Farideh

Kourosh Ataei

... 2017

From Iran, a Seperation
From Iran, a Seperation

Kourosh Ataei

... 2011

Finding Faride
Finding Faride

Kourosh Ataei

... 2017