کیمیا و خاک 1387

 • زمان اجرا: 1h27'
 • کارگردان: عباس رافعی
 • تهیه کننده: عباس رافعی
 • انتشار: 1387
کیمیا و خاک

آینه 1378

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: جعفر پناهی
 • تهیه کننده: وحید نیکخواه آزاد
 • انتشار: 1378
آینه

طلوع انفجار 1360

 • زمان اجرا: 1h40'
 • کارگردان: پرویز نوری
 • تهیه کننده: غلام‌رضا قیصری
 • انتشار: 1360
طلوع انفجار

شيرين قناري بود 1390

 • زمان اجرا: 1h54'
 • کارگردان: داوود توحیدپرست
 • تهیه کننده: داوود توحیدپرست
 • انتشار: 1390
شيرين قناري بود

ناخدا خورشید 1365

 • زمان اجرا: 1h58'
 • کارگردان: ناصر تقوایی
 • تهیه کننده: هارون یشایایی
 • انتشار: 1365
ناخدا خورشید