پرنده آهنین 1370

 • زمان اجرا: 1h39'
 • کارگردان: علی شاه حاتمی
 • تهیه کننده: سیروس تسلیمی
 • انتشار: 1370
پرنده آهنین

حسن کچل 1349

 • زمان اجرا: 1h41'
 • کارگردان: علی حاتمی
 • تهیه کننده: علی عباسی
 • انتشار: 1349
حسن کچل

خروس 1352

 • زمان اجرا: 1h47'
 • کارگردان: شاپور قریب
 • انتشار: 1352
خروس

شبی در تهران 1387

 • زمان اجرا: 1h35'
 • کارگردان: بهرام کاظمی
 • تهیه کننده: بهروز رشاد
 • انتشار: 1387
شبی در تهران