قاعده بازی 1385

 • زمان اجرا: 1h50'
 • کارگردان: احمدرضا معتمدی
 • تهیه کننده: احمدرضا معتمدی
 • انتشار: 1385
قاعده بازی

آقای اسکناس 1337

 • کارگردان: امین امینی
 • تهیه کننده: عزیزالله کردوانی
 • انتشار: 1337
آقای اسکناس

اكسيدان 1395

 • زمان اجرا: 1h33'
 • کارگردان: حامد محمدی
 • تهیه کننده: منوچهر محمدی
 • انتشار: 1395
اكسيدان

صمد در راه اژدها 1356

 • زمان اجرا: 1h57'
 • کارگردان: پرویز صیاد
 • تهیه کننده: پرویز صیاد
 • انتشار: 1356
صمد در راه اژدها

استشهادی برای خدا 1386

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: علی‌رضا امینی
 • تهیه کننده: سعید حاجی میری
 • انتشار: 1386
استشهادی برای خدا