دلم برای پسرم تنگ شده 1368

 • کارگردان: علی‌رضا زارع میرک آباد
 • تهیه کننده: محمد‌رضا عالی پیام
 • انتشار: 1368
دلم برای پسرم تنگ شده

گيتا 1394

 • زمان اجرا: 1h25'
 • کارگردان: مسعود مددی
 • انتشار: 1394
گيتا

صبح خاكستر 1392

 • کارگردان: حسن ناظر
 • تهیه کننده: عبدالرضا آشتیانی
 • انتشار: 1392
صبح خاكستر

لرد 1395

 • کارگردان: محمد رسول اف
 • تهیه کننده: محمد رسول اف
 • انتشار: 1395
لرد

دیگری 1388

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: مهدی رحمانی
 • تهیه کننده: محمدعلی نجفی
 • انتشار: 1388
دیگری