پوتین 1370

 • زمان اجرا: 1h38'
 • کارگردان: عبدالله باکیده
 • تهیه کننده: بیژن امکانیان
 • انتشار: 1370
پوتین

آل 1388

 • زمان اجرا: 1h37'
 • کارگردان: بهرام بهرامیان
 • تهیه کننده: علی معلم
 • انتشار: 1388
آل

زير سقف دودي 1395

 • زمان اجرا: 1h50'
 • کارگردان: پوران درخشنده
 • تهیه کننده: پوران درخشنده
 • انتشار: 1395
زير سقف دودي

جمشید و خورشید 1384

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: بهروز یغماییان
 • تهیه کننده: بهروز یغماییان
 • انتشار: 1384
جمشید و خورشید

مادر قلب اتمی 1393

 • زمان اجرا: 1h28'
 • کارگردان: علی احمدزاده
 • تهیه کننده: امیر سیدزاده
 • انتشار: 1393
مادر قلب اتمی