روزی که زن شدم 1379

 • زمان اجرا: 1h17'
 • کارگردان: مرضیه مشکینی
 • انتشار: 1379
روزی که زن شدم

خانه‌ای روی آب 1380

 • زمان اجرا: 1h55'
 • کارگردان: بهمن فرمان‌آرا
 • تهیه کننده: بهمن فرمان‌آرا
 • انتشار: 1380
خانه‌ای روی آب

لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند 1383

 • زمان اجرا: 1h37'
 • کارگردان: بهمن قبادی
 • تهیه کننده: بهمن قبادی
 • انتشار: 1383
لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند

سلام سرزمین من 1367

 • زمان اجرا: 1h34'
 • کارگردان: اکبر خامین
 • تهیه کننده: اکبر خامین
 • انتشار: 1367
سلام سرزمین من

یک داستان واقعی 1374

 • زمان اجرا: 1h32'
 • کارگردان: ابوالفضل جلیلی
 • انتشار: 1374
یک داستان واقعی