خاك و آتش 1389

 • زمان اجرا: 1h40'
 • کارگردان: مهدی صباغ‌زاده
 • تهیه کننده: محمد قهرمانی
 • انتشار: 1389
خاك و آتش

رهایی 1362

 • زمان اجرا: 1h45'
 • کارگردان: رسول صدرعاملی
 • تهیه کننده: رسول صدرعاملی
 • انتشار: 1362
رهایی

باغ سنگی 1355

 • زمان اجرا: 1h19'
 • کارگردان: پرویز کیمیاوی
 • تهیه کننده: پرویز کیمیاوی
 • انتشار: 1355
باغ سنگی

رگبار 1351

 • زمان اجرا: 2h0'
 • کارگردان: بهرام بیضایی
 • تهیه کننده: باربد طاهری
 • انتشار: 1351
رگبار

میلیونر میامی (بی‌حساب) 1396

 • زمان اجرا: 1h27'
 • کارگردان: مصطفی احمدی
 • تهیه کننده: سعید ملکان
 • انتشار: 1396
میلیونر میامی (بی‌حساب)