خاك و مرجان 1391

 • زمان اجرا: 1h19'
 • کارگردان: مسعود اطیابی
 • تهیه کننده: امیر پروین حسینی
 • انتشار: 1391
خاك و مرجان

بشارت به يك شهروند هزاره سوم 1391

 • زمان اجرا: 1h32'
 • کارگردان: محمدهادی کریمی
 • تهیه کننده: علی لدنی
 • انتشار: 1391
بشارت به يك شهروند هزاره سوم

فیلشاه 1396

 • زمان اجرا: 1h32'
 • کارگردان: هادی محمدیان
 • تهیه کننده: حامد جعفری
 • انتشار: 1396
فیلشاه

جای امن 1356

 • زمان اجرا: 1h41'
 • کارگردان: مرتضی عقیلی
 • تهیه کننده: مرتضی عقیلی
 • انتشار: 1356
جای امن

پهلوان مفرد 1350

 • زمان اجرا: 1h50'
 • کارگردان: امان منطقی
 • تهیه کننده: اسماعیل کوشان
 • انتشار: 1350
پهلوان مفرد