آتش سبز 1386

 • زمان اجرا: 1h50'
 • کارگردان: محمدرضا اصلانی
 • تهیه کننده: قاسم قلی پور
 • انتشار: 1386
آتش سبز

دموکراسی تو روز روشن 1388

 • زمان اجرا: 1h40'
 • کارگردان: علی عطشانی
 • تهیه کننده: محمدعلی زم
 • انتشار: 1388
دموکراسی تو روز روشن

بهترین بابای دنیا 1370

 • زمان اجرا: 1h17'
 • کارگردان: داریوش فرهنگ
 • تهیه کننده: حسین الهی
 • انتشار: 1370
بهترین بابای دنیا

خواستگار محترم 1387

 • زمان اجرا: 1h1'
 • کارگردان: داوود موثقی
 • تهیه کننده: مهدی احمدی گرکانی
 • انتشار: 1387
خواستگار محترم

افراطی‌ها 1388

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: جهانگیر جهانگیری‌ مقدم
 • تهیه کننده: داریوش باباییان
 • انتشار: 1388
افراطی‌ها