سکوت 1379

 • زمان اجرا: 1h16'
 • کارگردان: محسن مخملباف
 • انتشار: 1379
سکوت

خسته نباشيد! 1391

 • زمان اجرا: 1h33'
 • کارگردان: محسن قرایی
 • تهیه کننده: رضا میرکریمی
 • انتشار: 1391
خسته نباشيد!

همسر دلخواه من 1380

 • زمان اجرا: 1h37'
 • کارگردان: افشین شرکت
 • تهیه کننده: هوشنگ نورالهی
 • انتشار: 1380
همسر دلخواه من

قرق 1370

 • زمان اجرا: 1h26'
 • کارگردان: احمد مهدوی مرندی هاشمی
 • تهیه کننده: علی هاشمی
 • انتشار: 1370
قرق

قصه‌ی زندگی 1365

 • زمان اجرا: 1h34'
 • کارگردان: خسرو شجاعی
 • تهیه کننده: خسرو شجاعی
 • انتشار: 1365
قصه‌ی زندگی