شریک زندگی 1374

 • زمان اجرا: 1h26'
 • کارگردان: علی خوش نشین
 • تهیه کننده: هادی مشکات
 • انتشار: 1374
شریک زندگی

مجردها 1383

 • زمان اجرا: 1h36'
 • کارگردان: اصغر هاشمی
 • تهیه کننده: یدالله شهیدی
 • انتشار: 1383
مجردها

شب حادثه 1367

 • زمان اجرا: 1h33'
 • کارگردان: سیروس الوند
 • تهیه کننده: سیروس الوند
 • انتشار: 1367
شب حادثه

امشب اشکی می‌ریزد 1359

 • زمان اجرا: 1h50'
 • کارگردان: منوچهر مصیری
 • تهیه کننده: عبدالحسین حجازی منش
 • انتشار: 1359
امشب اشکی می‌ریزد

بیست و یک اینچ 1382

 • زمان اجرا: 1h21'
 • کارگردان: ابوذر صفاریان
 • تهیه کننده: فاطمه غفاری
 • انتشار: 1382
بیست و یک اینچ