نامه‌ها (یک ایستگاه جلوتر) 1382

 • کارگردان: سامان استرکی
 • تهیه کننده: هوشنگ خوب بخت
 • انتشار: 1382
نامه‌ها (یک ایستگاه جلوتر)

پایگاه جهنمی 1363

 • زمان اجرا: 1h57'
 • کارگردان: اکبر صادقی
 • تهیه کننده: اکبر صادقی
 • انتشار: 1363
پایگاه جهنمی

شام عروسی 1385

 • زمان اجرا: 1h42'
 • کارگردان: محمدابراهیم وحیدزاده
 • تهیه کننده: حمید اعتباریان
 • انتشار: 1385
شام عروسی

مسافران مهتاب 1366

 • زمان اجرا: 1h56'
 • کارگردان: مهدی فخیم‌زاده
 • انتشار: 1366
مسافران مهتاب

ستایش 1386

 • زمان اجرا: 1h20'
 • کارگردان: محمدرضا رحمانی
 • تهیه کننده: کیانوش عیاری
 • انتشار: 1386
ستایش