گيلدا 1395

 • کارگردان: امید بنکدار
 • تهیه کننده: کیوان علیمحمدی
 • انتشار: 1395
گيلدا

سفر 1373

 • زمان اجرا: 1h34'
 • کارگردان: علی‌رضا رئیسیان
 • تهیه کننده: حسین زندباف
 • انتشار: 1373
سفر

خواستگار محترم 1387

 • زمان اجرا: 1h1'
 • کارگردان: داوود موثقی
 • تهیه کننده: مهدی احمدی گرکانی
 • انتشار: 1387
خواستگار محترم

يكی از ما دو نفر 1389

 • زمان اجرا: 1h27'
 • کارگردان: تهمینه میلانی
 • تهیه کننده: تهمینه میلانی
 • انتشار: 1389
يكی از ما دو نفر

رهایی 1362

 • زمان اجرا: 1h45'
 • کارگردان: رسول صدرعاملی
 • تهیه کننده: رسول صدرعاملی
 • انتشار: 1362
رهایی