تصویر آخر 1365

 • زمان اجرا: 1h54'
 • کارگردان: مهدی صباغ‌زاده
 • انتشار: 1365
تصویر آخر

خرگيوش 1395

 • کارگردان: محمد باغبانی
 • تهیه کننده: حبیب اسماعیلی
 • انتشار: 1395
خرگيوش

کارگران مشغول کارند 1384

 • زمان اجرا: 1h18'
 • کارگردان: مانی حقیقی
 • تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان
 • انتشار: 1384
کارگران مشغول کارند

آخرین نقش 1386

 • کارگردان: رضا ضیایی دوستان
 • تهیه کننده: رحمت اله محرابی
 • انتشار: 1386
آخرین نقش

يك خانواده محترم 1390

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: مسعود بخشی موخر
 • تهیه کننده: محمد آفریده
 • انتشار: 1390
يك خانواده محترم