قطار مسیر 60 1392

 • زمان اجرا: 1h33'
 • کارگردان: کتایون جهانگیری
 • تهیه کننده: کتایون جهانگیری
 • انتشار: 1392
قطار مسیر 60

ماليخوليا 1395

 • کارگردان: مرتضی آتش زمزم
 • تهیه کننده: مرتضی آتش زمزم
 • انتشار: 1395
ماليخوليا

بایکوت 1364

 • زمان اجرا: 1h54'
 • کارگردان: محسن مخملباف
 • انتشار: 1364
بایکوت

مخترع ۲۰۰۱ 1370

 • زمان اجرا: 1h31'
 • کارگردان: امیر توسل
 • تهیه کننده: امیر توسل
 • انتشار: 1370
مخترع ۲۰۰۱