بالاتر از خطر 1375

 • زمان اجرا: 1h39'
 • کارگردان: سعید عالم زاده
 • تهیه کننده: محسن مسافرچی
 • انتشار: 1375
بالاتر از خطر

شب‌های تهران 1380

 • زمان اجرا: 1h27'
 • کارگردان: داریوش فرهنگ
 • تهیه کننده: عبدالله علیخانی
 • انتشار: 1380
شب‌های تهران

خوابگاه دختران 1383

 • زمان اجرا: 1h36'
 • کارگردان: محمدحسین لطیفی
 • تهیه کننده: مجید مدرسی
 • انتشار: 1383
خوابگاه دختران

عروسک فرنگی 1385

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: فرهاد صبا
 • تهیه کننده: اصغر آریان خواه
 • انتشار: 1385
عروسک فرنگی

خط آتش 1373

 • زمان اجرا: 1h26'
 • کارگردان: علی سجادی حسینی
 • تهیه کننده: اکبر اظفرنیام
 • انتشار: 1373
خط آتش