اكسيدان 1395

 • زمان اجرا: 1h33'
 • کارگردان: حامد محمدی
 • تهیه کننده: منوچهر محمدی
 • انتشار: 1395
اكسيدان

آدمک‌ها 1382

 • زمان اجرا: 1h29'
 • کارگردان: علی قوی تن
 • تهیه کننده: داریوش باباییان
 • انتشار: 1382
آدمک‌ها

شيرين قناري بود 1390

 • زمان اجرا: 1h54'
 • کارگردان: داوود توحیدپرست
 • تهیه کننده: داوود توحیدپرست
 • انتشار: 1390
شيرين قناري بود

باغ قرمز 1388

 • زمان اجرا: 1h30'
 • کارگردان: امیر سمواتی
 • تهیه کننده: امیر سمواتی
 • انتشار: 1388
باغ قرمز