1926 1305

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

Events

فیلم خزپوش (آموبک نازاروف) به عنوان نخستین فیلم داستانی که در دنیا درباره ایران (واقعه شورش بر امتیازنامه رژی) ساخته می شود، در شوروی روی پرده می رود.