1948 1327

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

خرداد

روزنامه کیهان برای نخستین بار به ارزشیابی فیلم های روی پرده می پردازد.

تیر

نخستین فیلم ناطق ایرانی، پس از دوره رکود، به نام طوفان زندگی (علی دریابیگی) در سینما رکس تهران به نمایش در می آید.