2012 1391

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

اردیبهشت

جدایی نادر از سیمین (اصغر فرهادی )برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران موفق به در یافت اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان می شود.