صورتگر 1391

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

مجموعه‌ای از گزارش‌ها در مور‌د: 1- طراحی خودرو 2- پیچیدگی‌های شطرنج 3- خلقت مگس 4- تدبر و قانونگزاری ‌5- مقایسه سگ با انسان، در این مستند بررسی می شود.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

صورتگر

عنوان انگلیسی:

Portrayer

عنوان فارسی به انگلیسی:

Sooratgar

کارگردان (ها):

حمید سمیعی زفرقندی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1391()

زمان اجرا:

27'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

موسیقی

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)