بی پلامار 1375

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

بي پلامار، نگاهي است به مشكلات و مسائل عشاير نورآباد دلفان.

بی پلامار [scene] بی پلامار [scene] بی پلامار [poster]

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

بی پلامار

عنوان انگلیسی:

Wanderer (Bipalãmãr)

عنوان فارسی به انگلیسی:

Bipelamar

کارگردان (ها):

ناصر صفار,

نویسنده (ها):

ژانرها:

درام,

تاریخ انتشار:

1375

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

پوستر ها (1)

بی پلامار [poster]

همه تصاویر (3)

بی پلامار [scene] بی پلامار [scene] بی پلامار [poster]
رومشکان (عروس)
رومشکان (عروس) (1381)

قاسم محقق، بازپرس مأمور تحقیق پرونده رومشکان در سفر به لرستان، در بررسی همه جانبه موضوع پرونده اش، با مطالعه اسناد و مدارک موجود و مرور مشاهدات و برخورد با افراد گوناگون و مصاحبت با اهالی محلی، سرانجام با چوپانی به نام ا...

زمان اجرا: 1h39' . انتشار: 1381

دسته بندی: داستانی بلند,

کارگردان: ناصر غلامرضایی,

بازیگران: نورالدین اعلمی, شهناز عبدی, فرج علیپور, علیمردان عسگری عالم, مریم بخشی,

مدیر فیلم برداری: حسن پویا,