بنکو پستچی ایل 1381

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

پس از مسافرت پدر بنكو به شيراز، وي مسئوليت پخش و خواندن نامه هاي چادرنشينان ايل را به عهده مي گيرد.

بنکو پستچی ایل [scene] بنکو پستچی ایل [scene]

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

بنکو پستچی ایل

عنوان انگلیسی:

Banko, the Tribe Postman

عنوان فارسی به انگلیسی:

Banko Postchi Eel

کارگردان (ها):

کیومرث درم بخش,

نویسنده (ها):

ژانرها:

درام,

تاریخ انتشار:

1381

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

پوستر ها (0)

همه تصاویر (2)

بنکو پستچی ایل [scene] بنکو پستچی ایل [scene]