افسانه عقاب دندان نقره ای 1396

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

دهکـده یالقـوز آبـاد دهکـده‌ای افسـانه‌ای اسـت و در آن هـر ۱۰۰سـال یـک بـار عقـاب سـفید دنـدان نقـره‌ای بـه پـرواز در می‌آیـد. وقتـی کـه ایـن عقـاب افسـانه‌ای بـه پـرواز درمـی آیـد، اتفاقـات عجیـب و غریبـی بـه وقـوع میپیونـدد. خـان ابراهیـم کـه نزدیـک بـه ۱۰۰ سـال سـن دارد، هنـوز صاحـب فرزنـد نشـده اسـت. عقـاب دنـدان نقـره ای بـه پـرواز در می‌آیـد. اتفاقـات عجیـب و غریبـی می‌افتـد و خـان ابراهیـم صاحـب فرزنـد میشـود.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

افسانه عقاب دندان نقره ای

عنوان انگلیسی:

The Legend of Silver Fang Eagle

عنوان فارسی به انگلیسی:

Afsaneye Oghabe Dandan Noghrehei

کارگردان (ها):

رسول سلمیان,

ژانرها:

کودک,

تاریخ انتشار:

1396()

زمان اجرا:

1h50'

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

بازیگران

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

موسیقی

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)

شغال
شغال (1385)

«یوسف» به خاطر تنگنای مالی برای سامان دادن مشکلات خانوادگی، علیرغم میل باطنی اش، با «ناصر» که یک گروه تبهکاری را سامان داده، همکاری میکند. او در جریان عملیات خلاف گروه، با دختری به نام « ماهرخ» آشنا می شود که سرنوشت مشاب...

زمان اجرا: 1h22' . انتشار: 1385

دسته بندی: داستانی بلند,

کارگردان: اصغر نصیری,

بازیگران: نجات علی مرادی, مهدی امینی خواه, حدیث آذری, پریسا بخشی, فائقه برهانی,

مدیر فیلم برداری: فرشاد گل سفیدی,