باربر 1396

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

اغتشاشی در زیستن.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

باربر

عنوان انگلیسی:

Porter

عنوان فارسی به انگلیسی:

baarbar

کارگردان (ها):

داریوش اسکویی,

نویسنده (ها):

ژانرها:

کودک,

تاریخ انتشار:

1396()

زمان اجرا:

5'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

موسیقی

انیماتور(ها)

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)