نبرد صنییه مدافعان 1395

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

30شب وروزهمراه با مدافعان حرم در عراق

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

نبرد صنییه مدافعان

عنوان انگلیسی:

Battle of Seniye Defenders

عنوان فارسی به انگلیسی:

Nabard Seniye Modafean

کارگردان (ها):

بهرام گودینی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1395()

زمان اجرا:

30'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)