فرّاش 1395

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

همراه شدن با روند تولید فرش به صورت شاعرانه و نشان دادن این فرایند ماشینی که با نگاه های پرسشگرانه ی کارگران این صنعت که بعضا نادیده گرفته میشوند ، روبرو میشود

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

فرّاش

عنوان انگلیسی:

Mattress

عنوان فارسی به انگلیسی:

Farrash

کارگردان (ها):

محمدمهدی فکریان,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1395()

زمان اجرا:

5'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)