روزگار نوکیسگی

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

مقایسه ی اقتصاد بعد از توافق با اقتصاد دوران پهلوی.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

روزگار نوکیسگی

عنوان انگلیسی:

A Time of the Upstart

عنوان فارسی به انگلیسی:

Rozegare Nokisegi

کارگردان (ها):

مجید فضاِئلی,

نویسنده (ها):

زمان اجرا:

6'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تولید شده در

ویراستار (ها)

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)