یکی شور بود یکی شیرین 1394

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

قصه آب شور و شیرین در طبیعت سواحل مکران قبل از آفرینش انسان

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

یکی شور بود یکی شیرین

عنوان انگلیسی:

One Was Salted, One Was Sweet

عنوان فارسی به انگلیسی:

Yeki Shoor Bood Yeki Shirin

کارگردان (ها):

محمدرضا خوش فرمان,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1394()

زمان اجرا:

45'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)