پنهان در روز روشن 1394

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

شاید اگر الکساندر، باربد، مسعود و همکارانشان نبودند ما هیچ وقت شیفته سینما نمی شدیم

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

پنهان در روز روشن

عنوان انگلیسی:

Hidden in Daylight

عنوان فارسی به انگلیسی:

Penhan dar Rooz e Roshan

کارگردان (ها):

مسعود عین آبادی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1394()

زمان اجرا:

29'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)