پیرمرد و دوچرخه 1394

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

مردی دوچرخه اش را به امانت پیش پیرمردی زغال فروش می گذارد اما حتی بعد ۳۰ سال بازنمی گردد تا اینکه یک روز...

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

پیرمرد و دوچرخه

عنوان انگلیسی:

The Old Man and the Bicycle

عنوان فارسی به انگلیسی:

Piremard va Docharkhe

کارگردان (ها):

سلیم مضری,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1394()

زمان اجرا:

6'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)