آغاز سال 1391

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

قبل از تحویل سال اعضای خانواده سه نفری مشغول خانه‌تکانی هستند که برخورد متشنج پدر و مادر خانواده باعث فراهم شدن اوقاتی تلخ می‌شود.

آغاز سال [scene]

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

آغاز سال

عنوان انگلیسی:

A Beginning of the New Year

عنوان فارسی به انگلیسی:

Aghaz e Sal

کارگردان (ها):

علی‌رضا چیتایی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1391()

زمان اجرا:

22'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (1)

آغاز سال [scene]