ترسیب کربن 1395

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

افزایش دی اکسید کربن جو یکی از معضلات زیست محیطی کره زمین است.ترسیب کربن تعامل با روستاییان را بعنوان راهکاری عملی و موثر جهت کاهش دی اکسید کربن به تصویر می کشد .

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

ترسیب کربن

عنوان انگلیسی:

Carbon Sequestration

عنوان فارسی به انگلیسی:

Tarsib_e Carbon

کارگردان (ها):

سعید شاه حسینی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1395()

زمان اجرا:

32'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)