غیر ممکن وجود دارد 1395

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

انسانی که با رنج و مشقت سعی در انجام آرزوی محال همیشگی یعنی کنترل زمان دارد

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

غیر ممکن وجود دارد

عنوان انگلیسی:

There Is Impossible

عنوان فارسی به انگلیسی:

Gheir e Momken Vojod Darad

کارگردان (ها):

محمود نظری,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1395()

زمان اجرا:

2'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تولید شده در

ویراستار (ها)

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)