جانی شا 1394

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

در سال 1361 فیلمی سینمایی (8mm) در زرینشهر اصفهان ساخته میشود. بازیگر آن شهید شاه مرادی است

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

جانی شا

عنوان انگلیسی:

Jani Sha

عنوان فارسی به انگلیسی:

Jani Sha

کارگردان (ها):

معصومه قوامی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1394()

زمان اجرا:

30'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)