منظومه شکار 1380

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

باغبانی در مواجه با هجوم حیوانات مزاحم به دنبال راهکاری جدید می گردد.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

منظومه شکار

عنوان انگلیسی:

The Hunter System

عنوان فارسی به انگلیسی:

Manzumeye Shekar

کارگردان (ها):

جواد بزرگمهر,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1380()

زمان اجرا:

8'30"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)