یندبه ‌دومله 1380

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

پیرمردی زندگی اش خاتمه میابد، زوج جوانی زندگی خویش را آغاز می کنند.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

یندبه ‌دومله

عنوان انگلیسی:

Yandabe Dumaleh

عنوان فارسی به انگلیسی:

Yandabe Dumaleh

کارگردان (ها):

بهزاد رسول زاده,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1380()

زمان اجرا:

9'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)