پابرهنه تا صبح 1380

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

پیرمردی به روستای خود باز می گردد تا اهالی ده حلالیت بطلبد اما موفق به این کار نمیشود.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

پابرهنه تا صبح

عنوان انگلیسی:

Barefoot Until the Morning

عنوان فارسی به انگلیسی:

Paberahne ta Sobh

کارگردان (ها):

قاسم انصاری,

نویسنده (ها):

بازیگران:

اصغر نیک ورز,

تاریخ انتشار:

1380()

زمان اجرا:

13'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)