آغاز تنهایی 1388

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

زندانی در تنهایی خود بدنبال هم صحبت است.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

آغاز تنهایی

عنوان انگلیسی:

The Beginning of Loneliness

عنوان فارسی به انگلیسی:

Aghaze Tanhaei

کارگردان (ها):

میرولی حسینی,

نویسنده (ها):

بازیگران:

حسین کرمی,

تاریخ انتشار:

1388()

زمان اجرا:

13'22"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)