آقای اسلوموشن 1377

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

کارمندی برای به موقع رسیدن سر کار همه قوانین راهنمایی رانندگی را زیر پا می گذارد

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

آقای اسلوموشن

عنوان انگلیسی:

Mr. Slow Motion

عنوان فارسی به انگلیسی:

Aghaye Slow Motion

کارگردان (ها):

جبار وزیری,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1377()

زمان اجرا:

3'20"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تولید شده در

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)