آگهی های خط خورده

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

نرگس دختر جوانی که به دنبال کار است ولی به خاطر نوع پوشش او شرکتها از پذیرش او خودداری می کنند.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

آگهی های خط خورده

عنوان انگلیسی:

Striked Out Advertisements

عنوان فارسی به انگلیسی:

Agahihaye Khat Khorde

کارگردان (ها):

الهام آقا لری,

نویسنده (ها):

زمان اجرا:

5'10"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)