لنگه کفش

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

از نمای POV سوسکی شاهد هستیم که عابرین از کنار لنگه کفشی می گذرند. شخصی کفشش را با لنگه کفش عوض میکند و همین باعث مرگ سوسک می شود!

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

لنگه کفش

عنوان انگلیسی:

Single Shoe

عنوان فارسی به انگلیسی:

Lengeh Kafsh

کارگردان (ها):

جمال سید حاتمی,

نویسنده (ها):

زمان اجرا:

4'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

بازیگران

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)