شکار و ثبت 1388

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

یک جوشکار ساختمان زیر باران کار می کند.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

شکار و ثبت

عنوان انگلیسی:

Capter Capture

عنوان فارسی به انگلیسی:

Shekar va Sabt

کارگردان (ها):

رخشاد نورده,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1388()

زمان اجرا:

5'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

موسیقی

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)