نیمی اجتماعی، نیمی فردی 1388

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

دموکراسی تابشی سفید است

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

نیمی اجتماعی، نیمی فردی

عنوان انگلیسی:

Half Social Half Individual

عنوان فارسی به انگلیسی:

Nimi Ejtemaee, Nimi Fardi

کارگردان (ها):

محمدرضا شمس,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1388()

زمان اجرا:

3'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)