بازی 1396

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

دو پسر و یک دختر کوچک دردست شویی رستوران، با هم بازی نامناسب اخلاقی می کنند. غریبه ای آن ها را میبیند و به مادر دختر خبر می دهد.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

بازی

عنوان انگلیسی:

Play

عنوان فارسی به انگلیسی:

Bazi

کارگردان (ها):

رضا گمینی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1396()

زمان اجرا:

13'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)