صبح رستاخیز 1381

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

روز قیامت، فلسفه زندگی انسان و پایان خوش بینانه آن

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

صبح رستاخیز

عنوان انگلیسی:

Doomsday Morning

عنوان فارسی به انگلیسی:

Sobhe Rastakhiz

کارگردان (ها):

فرهاد فرشته حکمت,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1381()

زمان اجرا:

14'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)