قوچ سنگی 1392

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

گورستان های قدیمی آذربایجان موزه های سرباز و گنجینه ی عظیمی از مجسمه های سنگی از قوچ ها و شیر های سنگی است که با همه سکوت وخاموشی ماندگاریه خویش را در دل قرن ها به رخ میکشد

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

قوچ سنگی

عنوان انگلیسی:

Stone Ram

عنوان فارسی به انگلیسی:

Ghuche Sangi

کارگردان (ها):

مجید فتحی,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1392()

زمان اجرا:

21'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)