سهم من 1391

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

نگاهی به برداشت جو و گندم و مقداری که روی زمین میماند و سهم حشرات میشود در مزرعه گندم هر کسی سهم خود را بر میدارد

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

سهم من

عنوان انگلیسی:

My Portion

عنوان فارسی به انگلیسی:

Sahme Man

کارگردان (ها):

اکرم السادات امامیه,

تاریخ انتشار:

1391()

زمان اجرا:

5'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تولید شده در

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)