ديوار چهارم 1394

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

همراهي با نگهبان ساختمان نيمه کاره.

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

ديوار چهارم

عنوان انگلیسی:

The Fourth Wall

عنوان فارسی به انگلیسی:

Divare Chaharom

کارگردان (ها):

ابوالفضل آبشت,

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1394()

زمان اجرا:

23'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)