شکفتن در مه 1396

8.1 /10
56 Reviews

Rate This Movie:

حضور کارخانه ها در سطح جنگل و دودهای مه آسا جنگل را فرا گرفته است !

بازیگران

همه عوامل
عنوان فارسی:

شکفتن در مه

عنوان انگلیسی:

Blooming in Fog

عنوان فارسی به انگلیسی:

Shekoftan dar Meh

نویسنده (ها):

تاریخ انتشار:

1396()

زمان اجرا:

4'0"

به ترتیب حروف الفبا

کارگردان (ها)

نویسنده (ها)

تهیه کننده

ویراستار (ها)

مدیر فیلم برداری

صدا

پوستر ها (0)

همه تصاویر (0)