اصغر رفیعی‌جم

اصغر رفیعی‌جم

| مدیر فیلم برداری | تهییه کننده

برخورد
برخورد

سیروس الوند

... 1370

راز چشمه سرخ
راز چشمه سرخ

علی سجادی حسینی

... 1371

خانه عنکبوت
خانه عنکبوت

علی‌رضا داوودنژاد

... 1362

سربلند
سربلند

فتحعلی اویسی

... 1373

حق و ناحق
حق و ناحق

عزیزالله رفیعی‌ طاری

... 1358

پرده آخر
پرده آخر

واروژ کریم مسیحی

... 1369

غیر منتظره
غیر منتظره

محمد‌هادی کریمی

... 1386

پیراک
پیراک

کوپال مشکات

... 1363

زیر بام‌های شهر
زیر بام‌های شهر

اصغر هاشمی

... 1368

شاید وقتی دیگر...
شاید وقتی دیگر...

بهرام بیضایی

... 1366