فرج‌الله حیدری

فرج‌الله حیدری

| مدیر فیلم برداری | تهییه کننده | بازیگر

صلیب طلایی
صلیب طلایی

عبدالله باکیده

... 1371

گارد ویژه
گارد ویژه

پرویز صبری

... 1374

‌سایه‌های غم
‌سایه‌های غم

شاپور قریب

... 1366

برزخی‌ها
برزخی‌ها

ایرج قادری

... 1361

تاراج
تاراج

ایرج قادری

... 1364

... 1381

دادا
دادا

ایرج قادری

... 1361

روز دیدنی
روز دیدنی

فرزین مهدی پور

... 1373

سام و نرگس
سام و نرگس

ایرج قادری

... 1381

ترن
ترن

امیر قویدل

... 1366