ایرن زازیانس

ایرن زازیانس

| بازیگر

تخت‌خواب سه نفره
تخت‌خواب سه نفره

نصرت‌الله کریمی

... 1351

بلوچ
بلوچ

مسعود کیمیایی

... 1351

خداحافظ رفیق
خداحافظ رفیق

امیر نادری

... 1350

چشمه آب حیات
چشمه آب حیات

سیامک یاسمی

... 1338

بابا خالدار
بابا خالدار

مسعود اسدالهی

... 1354

خروس
خروس

شاپور قریب

... 1352

مو سرخه
مو سرخه

عبدالله غیابی

... 1353

دلهره
دلهره

ساموئل خاچیکیان

... 1341

همای سعادت
همای سعادت

فابی چاناکیا

... 1350

پسر زاینده‌رود
پسر زاینده‌رود

حسین مدنی

... 1349