ناهید ملک محمدی

ناهید ملک محمدی

| بازیگر

انسان پرنده
انسان پرنده

پرویز خطیبی

... 1340

گوهر لکه‌دار
گوهر لکه‌دار

ابراهیم مرادی

... 1338

در انتهای ظلمت
در انتهای ظلمت

ابوالقاسم ملکوتی

... 1341