اسماعیل خلج

اسماعیل خلج

| بازیگر | نویسنده

جستجوگر
جستجوگر

محمد متوسلانی

... 1368

... 1386

بلندی‌های صفر
بلندی‌های صفر

حسین‌علی فلاح لیالستانی

... 1372

رسوايي
رسوايي

مسعود ده نمکی

... 1391

پابرهنه در بهشت
پابرهنه در بهشت

بهرام توکلی

... 1385

سيب و سلما
سيب و سلما

حبیب‌الله بهمنی

... 1389

بیداری رویاها
بیداری رویاها

محمد‌علی آهنگر

... 1388

پذيرايي ساده
پذيرايي ساده

مانی حقیقی

... 1390

رسوايي 2
رسوايي 2

مسعود ده نمکی

... 1394

امپراطور جهنم
امپراطور جهنم

پرویز شیخ طادی

... 1397